Onderzoeken

Als u voor het eerste onderzoek komt bij Ludwig Kliniek worden een aantal onderzoeken verricht.
Meestal zal een hartfilmpje (ECG) worden gemaakt, gevolgd door echo onderzoek en een fietstest.
Hier vindt u uitleg over deze onderzoeken.

Echo onderzoek van het hart

Bij een echo van het hart wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven om bewegende beelden van het hart te maken. Voor het onderzoek wordt u gevraagd met ontbloot bovenlichaam op uw zij te gaan liggen op de onderzoeksbank. Er worden 3 ECG-plakkers (registratie hartritme) op uw borstkas geplakt en dan kan de laborant(e) beginnen. Het onderzoek duurt 20-30 minuten en geeft veel informatie over het functioneren van het hart. De bouw van het hart wordt bekeken, de pompkracht van het hart en het functioneren van de hartkleppen.

Fietstest

Een fietstest wordt ook wel inspanningstest genoemd. Bij dit onderzoek wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt tijdens inspanning. Voor dit onderzoek zit u op een hometrainer. De hartslag en bloeddruk worden geregistreerd. Het onderzoek is bedoelt om te kijken of het hart zuurstoftekort heeft tijdens inspanning. Zo’n zuurstoftekort geeft afwijkingen op het hartfilmpje tijdens de test. Het onderzoek duurt 15-30 minuten.

Het is handig om makkelijk zittende kleding of sportkleding mee te nemen voor dit onderzoek.
Na afloop heeft u de mogelijkheid om te douchen.