In de Media

Aandacht voor vrouwen

Het moet eindelijk eens worden geregeld: aandacht in de zorg voor de verschillen tussen man en vrouw. Dat die verschillen er zijn, is al jaren bekend. Maar volgens de PvdA gebeurt hier veel te weinig mee.

Daarom komt de PvdA nu met een initiatiefnota waarmee ze de kwestie eens te meer in de Tweede Kamer aan de orde willen stellen. PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen maakt zich hier nu hard voor.

Mannen en vrouwen reageren verschillend

Want de cijfers stemmen niet vrolijk: bij vrouwen komt een stil hartinfarct – een hartinfarct dat niet wordt herkend – meer dan twee keer zoveel voor als bij mannen. En ook bij andere ziektes worden diagnoses bij vrouwen te laat of niet gesteld.

Vroeger was het mannenlichaam bepalend in de geneeskunde. Dat mannen en vrouwen soms verschillend reageren op geneesmiddelen en dat bepaalde ziektes zich anders uiten bij vrouwen dan bij mannen, is al tientallen jaren bekend. En inmiddels zijn er grote stappen gezet.

Meer bemoeienis van de minister

Ondanks deze stappen vraagt Lilianne Ploumen aandacht voor de dingen die nog mis gaan – zoals late of gemiste diagnoses bij vrouwen omdat ze vrouw zijn. In het initiatiefvoorstel aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan de Tweede Kamer pleit ze ervoor dat alle aankomend artsen les krijgen over de verschillen tussen mannen en vrouwen en dat de minister alles rond dit thema gaat coördineren.

“Ik wil dat de minister van VWS een coördinerend bewindspersoon wordt voor alles wat hiermee te maken heeft. Ik wil dat farmaceuten meer onderzoek gaan doen en een fonds oprichten om de verschillen in behandeling, bijwerkingen, doseringen van medicijnen te onderzoeken. En en we moeten het er gewoon vaker over hebben.”

Lees hier verder

Dit artikel delen: